TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Принтиране

Искам да променя заглавната част над принтираното разписание
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Можете да отворите Преглед на печата, след това да кликнете на иконата Глобални настройки.
Показва се диалогова кутия, където можете да напише своя собствена заглавна част:

Резултатът ще изглежда така:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 72869 times.1503 / 72869
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article