TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни – дни/седмици

Нашето училище използва часове с четириседмичен и двуседмичен цикъл
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Първо трябва да обозначите, че Вашето разписание има 4 седмици:

Как мога да определя седмиците?

След това трябва да създадете някакви комбинации от седмици:

Комбинирайте Седмица А и В заедно, за да създадете четни седмици.
Комбинирайте Седмица Б и Г заедно, за да създадете нечетна седмица.

Изберете две седмици, натиснете бутон Комбинирай и изберете първата опция:

След това за всеки час ще можете да кажете, че часове ще са, например, през Седмица А или на четна седмица; това ще постави часа в същата позиция и през седмица А, и през седмица В.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 49864 times.384 / 49864
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article