TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни – Групи и сборни класове

Типична ситуация: Физичесто възпитание и спорт – 3 групи в 2 класа
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Имаме сборна група момичета от 2 класа. Момчетата от всяка паралелка, обаче, имат самостоятелно часове.

Решение:
Трябва да въведете 3 часа.

1. Момчета от 5A:


2. Момчета от 5Б:


3. Сборна група момичета от 5А и 5Б:


4. Резултатът ще изглежда така:

Примерът може да изтеглите от тук.

Забележка: за всеки час сме задали, че може да се провежда във всеки от трите свободни Физкултурни салона.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 58903 times.724 / 58903
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article