TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Персонализиране на разпечатките

Как мога да принтирам обобщени разписания за учители/класове/класни стаи?
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Отидете в Преглед на предпечат и в маркираната кутийка с комбинации изберете своя документ.

Забележки:
1. Можете да промените това, което ще бъде принтирано на всяка карта.
Искам да принтирам също класни стаи/учители/учебни предмети за всеки час.

2. Можете да промените височината на редовете с влачене на линиите.
Променете височината на редовете или ширината на колоните (възможна опция във версия 2009)

3. Можете да промените цветовете на картите.
Как да принирам цветно и определям цветовете в разпечатките


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 78785 times.1291 / 78785
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article