TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Персонализиране на разпечатките

Искам да принтирам също класни стаи/учители/учебни предмети за всеки час.
This article is available in: gb.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

В Преглед на предпечат можете да кликнете с десен бутон на мишката върху която и да било карта и да промените това, което ще се принтира на тази карта:

Можете да проверите дали искате да принтирате класна стая/учител/учебен предмет и за всеки обект можете да обозначите позиция на всеки елемент.

Например в горната екранна снимка обектът е отпечатан в средата, учител в долния десен ъгъл. Класна стая е отпечатана в долния ляв ъгъл, но ако урока е в домашна класа за този клас, тя не се отпечатва.
Вижте също:
Искам да разпечатам само имената на учителите в разпечатката на разписанието/трябва ми по-голям шрифт
Можете да промените и текстовете към всеки час


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 63205 times.707 / 63205
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article