برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Customizing printouts

I want to print also classroom/teacher/subject for each lesson
زبانهای این مطلب: gb.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

In print preview, you can right click on any card and you can modify what shall be printed on this card:

You can check if you want to print subject, class, teacher, classroom and for each object you can also specify position of each element.

For example on the above picture the subject is printed in the middle, teacher in the bottom right corner. Classroom is printed in the bottom left, however if the lesson is in homeclassroom for that class, it is not printed.

See also:
I want to print also teachers' names in timetable printout/ need bigger font size
You can also change the texts for each lesson


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 61706 بار مشاهده شده است.47222 / 61706
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی