TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Семинари/курсове

Ученик може да има кмаксимум 3 прозореца дневно
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

1. Първо, трябва да разрешите неработещ/неподдържан изглед, така че софтуерът да може да съдваде прозорци. По подразбиране той няма да създаде никакви прозорци.

2. След това трябва да добавите връзка в картата „Максимум прозорци на ден“.

Забележка:
Тази функция работи най-добре във PRO версия, защото, ако софтуерът може да мести ученици между паралелни секции на същия предмет, е по-лесно да се изпълнява това условие. В стандартната версия софтуерът премества само картите около ученици, които са фиксирани към техните секции.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 74687 times.1368 / 74687
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article