TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag aSc TimeTables - סמינרים

תלמיד יכול לקבל מקסימום 3 הפערים ליום
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif


1. ראשית, עליך לאפשר פריסה בילתי רציפה כך שהתוכנה תוכל לייצר את המרווחים. כברירת מחדל התוכנה לא תיצור כל מרווח.

2. אז אתה צריך רק להוסיף כרטיס יחסים "מקס' מרווחים ליום":

הערה:
פונקציה זו פועלת באופן הטוב ביותר בגירסה המקצועית, משום שאם התוכנה יכולה להעביר את התלמיד בין סעיפים מקבילים של אותו נושא, יותר קל למלא את התנאי הזה. בגירסה הרגילה התוכנה מזיזה רק את הכרטיסים מסביב עם תלמידים מקובעים לסעיפים שלהם.


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 77279 times.3031 / 77279
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא