TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Персонализиране на разпечатките

Как да принтирам дежурство в класна стая в разписанието на учител и класна стая?
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Можете да принтирате дежурство в класна стая в разписанията за всеки учител или класна стая.
В меню Преглед на предпечат/ Глобални настройки можете да отбележите какво искате да принтирате - дежурствата в индивидуалното или обобщаващото разписание.

Забележка:
- можете дори да промените големината на шрифта/позицията. Само кликнете с десен бутон на мишката върху която и да било стая за дежурство:

- ако сте отбелязали "Цветен печат", тогава фонът е запълнен с цвета на учителя, който фигурира в разписанието с класите стаи и цвета на класната стая в разписанието на учителите.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 78332 times.1434 / 78332
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article