TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Персонализиране на разпечатките

Възможно ли е да се принтират последователни единични часове като един час?
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Да, в меню Възможности/ Персонализиране на софтуер:

Когато е отбелязано това, софтуерът ще принтира всички последователни единични часове като един по-дълъг час.

Забележка:
- това се отнася само до разпечатки; разписанието в софтуера ще показва два единични часа.
- часовете трябва да са същите; същите учебни предмети, същите класни стаи и т.н.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 66410 times.1202 / 66410
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article