برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Customizing printouts

Is it possible to print consecutive single lessons as one lesson?
زبانهای این مطلب: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Yes, there is a global setting in menu Options/Customize the software:

When check the software will print all consecutive single lesson as one longer lesson.

Notes:
- this applies to printouts only. The timetable displayed in the software will show two single lessons.
- the lessons have to be the same. Same subject, same classroom etc.


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 65066 بار مشاهده شده است.52482 / 65066
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی