TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag מערכת שעות מקוונת ASC ONLINE - נושאים עיקריים

מערכת שעות ASC ONLINE - מאפיינים
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif

מערכת שעות ASC ONLINE - מאפיינים

המטרה העיקרית
מערכת השעות המקוונת ASC ONLINE היא הרחבה מבוססת אינטרנט לתוכנת מערכת השעות ASC . ההרחבה מציעה מספר תכונות שיעזרו לכם עם שיתוף מערכת השעות, גיבויים מקוונים, מערכות מורים יומיות, פרסום מידע על מילוי מקום ועוד

ללא התקנה ותחזוקה
מערכת השעות המקוונת ASC ONLINE הינה יישום מקוון המאפשרת גישה מכל דפדפן אינטרנט. היישום הוא מתארח על שרתי ASC, אתה לא צריך להתקין שום היישום מתארח על שרתי חברת ASC העולמית, אינך צריך להתקין דבר או לתחזק על השרת שלך. שרתי ASC העולמית מארחים דפי אינטרנט ויישומים עבור יותר מ 8000 בתי ספר בעולם.
איך אני יכול ליצור מערכת שעות כדף באינטרנט ?

אבטחה
הכל מוגן באמצעות סיסמא. זה תלוי בך אלו נתונים יראו המורים/תלמידים או מבקרים אחרים באתר מערכת השעות/מילוי מקום.

איחסון מקוון - גיבוי
יש באפשרותך לשמור/לפתוח/לגבות את מערכת השעות שלך באמצעות שימוש באיחסון מקוון. תוכל להשתמש באיחסון הנ"ל להעברה או גיבוי פשוט של מערכת השעות:
איך אני יכול לשמור את מערכת השעות שלי באופן מקוון ?
איך אני יכול לפתוח את מערכת השעות שאוחסנה באופן מקוון ?

שלח מערכת שעות למורים

ברגע ששמרת את מערכת השעות בצורה מקוונת, יש באפשרותך לשלוח אותה באמצעות הדוא"ל למורים בבית הספר. כל מורה יוכל להתחבר בצורה אוטומטית באמצעות סיסמא, ואתה תחליט אם הוא יוכל לצפות בכל מערכות השעות או במערכת שעות האישית שלו:
כיצד אני יכול לשלוח מערכת שעות למורים ?
כיצד המורה יכול להדפיס לוח הזמנים שלו?

פירסום מערכת השעות
מערכת השעות הסופית ניתנת לפירסום. בזמן הפירסום יש באפשרותך לקבוע מתי תהייה המערכת רישמית, כך תוכל לפרסם יותר ממערכת שעות אחת במהלך שנת הלימודים.המורים יעודכנו לגבי מערכת השעות מקוונת, ויוכלו לצפות בה בכל זמן נתון באמצעות הסיסמא שלהם, יתר על כן הם יוכלו להדפיס אותה או להעיר הערות מתוך הדפדפן שלהם.
איך אני יכול לפרסם את מערכת השעות הסופית עבור תלמידים / הורים ?
כיצד יכול מורה / תלמיד / הורה לצפות במערכת השעות ?
כיצד אני יכול לשנות/להגדיר מהן המערכות הציבוריות (למשתמשים ללא סיסמה) אותם ניתן לראות?

מילוי מקום
אם בית הספר משתמש בתוכנת מילוי המקום, אתה יכול להעלות זאת ישירות בצורה מקוונת. מורים יכולו לקבל הודעות, תלמידים יראו מה השתנה ביום מסויים. אם פירסמת את מערכת השעות, שינויי מילוי המקום ישתקפו באופן אוטומטי לתוכם.כך שכולם יראו מערכת מקוונת ומעודכנת:
כיצד אני יכול לפרסם מילוי מקום יומי ?
כיצד מורים יצפו במילוי המקום שלהם ?
כיצד אני יכול לשלוח דוא"ל/ SMS עם הודעות מילוי המקום ?
כיצד תלמידים/הורים יצפו במילוי המקום.

תוכנית מורים יומית

מרגע שמערכת השעות פורסמה, כל מורה יכול להשתמש בה כדי לארגן את העבודה שלו. כל מורה הוא מוצג עם סרגל הניתן להתאמה אישית. ניתן להציג את המערכת היומית, כדי לסמן אילו תלמידים נעדרו, מה היה שיעורי הבית ועוד. ניתן להתאים אישית איזה מהתכונות יהיו בשימוש ואיזה לא:


הזמנת חדר

מערכת השעות המקוונת מאפשרת לך להזמין חדר על בסיס על מערכת השעות בפועל.


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 406419 times.7106 / 406419
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא