Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

flag aSc Plan Lekcji Online - Wstęp

aSc Plan Lekcji Online - Funkcje
Artykuł ten dostępny jest w: gb.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif

aSc Plan Lekcji Online - Funkcje

Główne
PlanLekcji Online jest sieciowym rozszerzeniem aplikacji do tworzenia planów lekcji. Oferuje wiele funkcji dzielenia się planem lekcji, online'owe kopie bezpieczeństwa, plany lekcji nauczycieli na dany dzień, publikowanie informacji o zastępstwach i więcej.

Brak potrzeby instalacji i utrzymywania serwera
aSc PlanLekcji Online jest aplikacją dostępną z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej. Aplikacja ta jest przetrzymywana na serwerach firmy aSc, nie ma potrzeby instalowania czegokolwiek ani dbania o serwer. aSc aktualnie hostuje aplikacje oraz strony dla ponad 8000 szkół.
Jak mogę utworzyć moją stronę PlanLekcji Online?

Bezpieczeństwo
Wszystko jest zabezpieczone hasłem. Od Ciebie zależy co zobaczą nauczyciele, uczniowie i inne odwiedzające stronę osoby.

Magazyn online - kopie bezpieczeństwa
Możesz zapisywać/otwierać/tworzyć kopie zapasowe swojego planu lekcji używając magazynu online. Dzięki temu magazynowi możesz w łatwy sposób przenosić swój plan lekcji oraz tworzyć kopie zapasowe.
Jak mogę zapisać swój plan lekcji do magazynu online?
Jak mogę otworzyć plan lekcji z magazynu online?

Wysyłanie planu lekcji do nauczycieli
Po zapisaniu planu lekcji w magazynie online możesz wysłać go do innych nauczycieli. Każdy z nauczycieli będzie miał automatycznie wygenerowane hasło i będzie mógł zadecydować czy mogą oni widzieć cały plan lekcji czy tylko część dotyczącą jego zajęć:
Jak mogę wysłać plan lekcji do nauczycieli?
Jak nauczyciel może wydrukować swój plan lekcji?

Publikowanie planu lekcji
Ostateczny plan lekcji może być opublikowany. W czasie jego publikowania możesz określić zakres dat w jakim ten plan obowiązuje. Możesz publikować różne plany lekcji dla poszczególnych semestrów. Nauczyciele są informowani o oficjalnym planie lekcji na stronie, mogą do niego zajrzeć w dowolnym momencie korzystając ze swojego hasła. Ponadto mogą dodawać komentarze oraz drukować plan.
Jak mogę opublikować finalną wersję planu lekcji dla uczniów/rodziców?
Jak nauczycie/uczeń/rodzic może zobaczyć plan lekcji?
Jak mogę modyfikować ustawienia dotyczące wglądu osób bez loginu?

Zastępstwa
Jeśli Twoja szkoła korzysta z programu aSc Zastępstwa możesz je wgrać bezpośrednio do aplikacji PlanLekcji Online. Nauczyciele mogą zostać poinformowani o zastępstwach, uczniowie mogą zobaczyć zastępstwa na dany dzień. Jeśli plan lekcji jest opublikowany to zmiany te zostaną na niego naniesione, dzięki czemu wszyscy zobaczą aktualny plan zajęć:
Jak mogę opublikować dzienne zastępstwa?
Jak nauczyciel może przeglądać swoje zastępstwa?
Jak mogę wysyłać powiadomienie o zastępstwach poprzez email lub SMS?
Jak rodzice/uczniowie mogą przeglądać zastępstwa?

Dzienny plan lekcji nauczyciela
Po opublikowaniu planu lekcji każdy z nauczycieli może wykorzystać go do zorganizowania swojej pracy. Każdy z nauczycieli ma konfigurowalny wygląd planu lekcji. Istnieje możliwość przeglądania planu lekcji na konkrety dzień oraz odnotowania w nim różnych informacji (nieobecności, informacje dotyczące ocen lub sprawdzianów). Istnieje możliwość ustawienia, z których funkcji nauczyciel będzie korzytał:

Rezerwacja sal
PlanLekcji Online pozwala na rezerwowanie sal szkolnych na podstawie aktualnego planu lekcji.


Ten artykuł bardzo mi pomógł Ten artykuł bardzo mi pomógł
Ten artykuł jest niezrozumiały Ten artykuł jest niezrozumiały
Szukam czegoś innego Szukam czegoś innego

Ten artykuł był oglądany 408991 razy.25934 / 408991
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Wróć do strony głownej pomocy aSc Plan Lekcji Następny artykuł