برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag aSc TimeTables Online - Main topics

How can teacher print his timetable?
زبانهای این مطلب: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif

Once logged, you can use button Print:

A second window will appear and it will automatically start printing of your timetable.

If your timetabler has published also Flash version of your timetable, you can press button "Show print layout". This will show your timetable in using Adobe Flash. Again simply click button Print to print that timetable.


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 59640 بار مشاهده شده است.45872 / 59640
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی