Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

flag aSc TimeTables Online - Main topics

Ako môžem publikovať rozvrh pre rodičov/študentov?
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif

Rozvrh môžete publikovať priamo z programu aSc Rozvrhy.
V hlavnom menu kliknite na ikonku "Rozvrhy online". Zobrazí sa dialógové okno, cez ktoré sa prihlásite na Edupage vašej školy. Ako používateľské meno vždy použite názov vašej edupage a heslo buď administrátorské alebo heslo učiteľa, ktorý má právo na administráciu rozvrhov.

Kliknite na ikonku "Vypublikovať rozvrh pre verejnosť".

Zadajte názov vášho nového rozvrhu.

Váš rozvrh je tým uložený na vašej edupage.

Zobrazí sa internetový prehliadač a budete automaticky presmerovaný na vašu edupage do časti "Prvé kroky" - "Zdieľajte rozvrh". Vyberte "Nastavte, ktorý rozvrh je hotový a kedy je platný:"

Zobrazí sa sprievodca publikovaním.
Najprv potvrďte alebo zmeňte rozvrh, ktorý chcete publikovať. Kliknite na "Ďalej".

Vyberte školský rok v ktorom je nový rozvrh platný. Pre každý rozvrh viete presne špecifikovať jeho Platnosť od/do, to znamená kedy presne vaša škola učí podľa daného rozvrhu:

Takže je možné napríklad pridať iný rozvrh len na jeden skúškový týždeň, potom systém automaticky prepne do normálneho rozvrhu.

V ďalšom kroku môžete importovať vaše dáta z rozvrhu do Edupage. Prvým publikovaním sa všetky nové dáta "pridajú"

V poslednom kroku môžete vybrať, že si prajete poslať informáciu o novom publikovanom rozvrhu všetkým učiteľom/študenom/rodičom.
Môžete taktiež určiť používateľské práva pre prihlásených učiteľov, študentov alebo verejnosť (toto môžete určiť neskôr).

Kliknite na Potvrdiť a "OK".

To je všetko - uvidíte poznámku, že vaše dáta z rozvrhu boli úspešne importované a nový rozvrh bol vypublikovaný.

Poznámky:
- v prípade, že chcete rozvrh na edupage iba uložiť, bez publikovania:
Ako nahrať rozvrh na stránku

Používateľské práva
- primárne iba prihlásení učitelia môžu vidieť rozvrhy pre učiteľov.
- primárne verejnosť môže vidieť iba rozvrhy tried.
- Práva viete upraviť nasledovne:
How can I modify what public(users without password) can see?
- vytvoriť používateľské účty pre učiteľov môžete vytvoriť aj tak, že im pošlete ich rozvrh:
Ako môžem poslať rozvrh učiteľom

Overiť
- ak používate na edupage aj ďašie moduly ako suplovanie, elektronickú triednu knihu, denné plány, známky, dochádzku a mnohé ďalšie, je dobré si skontrolovať, či sú všetky dáta z rozvrhu správne prepojené s dátami na Edupage:
=Verify timetable


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 96171 krát.9034 / 96171
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok