TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag מערכת שעות מקוונת ASC ONLINE - נושאים עיקריים

איך אני יכול לפרסם את מערכת השעות הסופית עבור תלמידים / הורים ?
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif

ניתן לפרסם את כל אחת ממערכות השעות שאוחסנו באופן מקוון, לצפייה מקוונת על ידי לחיצה על כפתור פרסום במערכת השעות של admin:

הוסף המורים
כצעד ראשון היישום יראה לכם את המורים המופיעים במערכת השעות, אך עדיין אין להם סיסמה.

בדרך כלל רשימה זו תהיה ריקה. עם זאת, אם יש כמה מורים חדשים, עליך ליצור חשבון עם הסיסמה, אחרת הם לא יוכלו לראות מערכת השעות שלהם. כמובן, אתה יכול להחליט לפרסם את מערכת השעות בכל מקרה, עבור המורים שיש להם את החשבון.

בתוקף מ / ל
אתה יכול לציין זמנים בהם כל מערכת שעות תקפה, כלומר, כאשר מתי בית הספר שלך מלמד בפועל לפי מערכת השעות הנ"ל.

אז ניתן לדוגמא להוסיף מערכת שעות שונה רק למשך שבוע בחינות, והמערכת תחזור באופן אוטומטי למערכת השעות הרגילה.

אישרור
אין כאן כלום, רק הצג שנית ולחץ על כפתור אישור

הערות:
זה האופן בו אתה יכול להעלות את מערכת השעות המקוונת : איך אני יכול לשמור את מערכת השעות שלי באופן מקוון ?
- כברירת מחדל רק מורים מחובר יכול להציג את מערכת השעות עבור המורים.
- כברירת מחדל הציבור יכול לראות מערכות השעות של הכיתות בלבד.
ניתן לשנות את הנ"ל כאן:
כיצד אני יכול לשנות/להגדיר מהן המערכות הציבוריות (למשתמשים ללא סיסמה) אותם ניתן לראות?


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 74030 times.2997 / 74030
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא