TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag מערכת שעות מקוונת ASC ONLINE - נושאים עיקריים

כיצד מורים יצפו במילוי המקום שלהם ?
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif

למורים 3 אפשרויות לצפות במילוי המקום שלהם :

1. מורה יכול לקבל דוא"ל, לאחר פרסום מילוי המקום המנהל/העוזר צריך רק ללחוץ על כפתור שלח דוא"ל וכל מורה המעורב במילוי המקום יקבל מידע באמצעות הדוא"ל.

2. המורים יכולים לפתוח את דף האינטרנט , ואז לבחור מילוי מקום/מורים, אין צורך בהתחברות כדי לראות זאת :

3. מורה יכול להתחבר לחשבון שלו, ואז יראה את מילוי המקום האישי שלו ממוזג לתוך מערכת השעות היומית שלו :

המורה צריך ללחוץ על מתוכנית סרגל/יומי .

הערות:
- מנהל מערכת השעות צריך לפרסם מערכת שעות מקוונת כך שהמערכת תדע מהי המערכת התקפה ליום זה. אחרת היא לא תדע להציג למורה את השינויים באופן נכון.
- פרסום מערכת השעות תיצור גם חשבון /סיסמא להתחבר עבור כל מורה המוזכר במערכת השעות.
- המידע כיצד להתחבר זמין בכל דוא"ל שתקבל ממערכת השעות המקוונת, אם שכחת את הסיסמא, פשוט, גש דף האינטרנט של בית הספר ולחץ על שכחת סיסמא.


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 80724 times.3198 / 80724
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא