TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag מערכת שעות מקוונת ASC ONLINE - נושאים עיקריים

כיצד אני יכול להוסיף מורים למסד הנתונים של מערכת השעות המקוונת.
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif

לכל מורה המעוניין לצפות במערכת השעות חייב להיות את הסיסמה שלו.

כאשר אתה רוצה לשלוח את מערכת השעות למורה שעדיין לא מופיע במסד הנתונים של מערכת השעות המקוונת, התוכנה תציג באופן אוטומטי את האפשרות להוסיף מורה זה :

לחץ על כפתור הוסף. תופיע תיבת דו שיח ובה יש שתי אפשרויות:

קשר לחשבון זה

ניתן לקשר את מורה זה מתוך מערכת השעות לכמה מהחשבונות הקיימים כבר באינטרנט. הדבר עלול להתרחש כאשר לדוגמא מחקת בטעות מורה ממערכת השעות, אז אתה מוסיף אותו בחזרה למערכת השעות החדשה. למורה זה קיים חשבון (מתוך מערכת השעות הקודמת) אבל עכשיו אתה להגדיר לתוכנה שזהו אותו מורה כמו במערכת השעות הקודמת.

צור חשבון חדש

במידה והוספת מורה חדש לתוך קובץ מערכת השעות שלך,שאין לו חשבון קודם

שים לב:
- אם משהו השתבש וקישרת את המורה לחשבון הלא נכון. אתה יכול להשתמש בקישור "בדוק קישורים" לנתק את המורים הזמנים מחשבונות באינטרנט.
- את אותם הצעדים ניתן לעשות, לפני פרסום מערכת השעות לצפייה מקוונת.
- אתה יכול גם להשתמש בלוח הבקרה -> דיאלוג נתוני בית הספר ולהוסיף מורה במערכת השעות המקוונת:


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 56147 times.2369 / 56147
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא