TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - класове

Приложете условията към целия випуск/всички класове във випуска
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

В редки случаи това може да спести някакво време:
Напремир:
Ako искате всички часове по Музика на всеки клас във випуска да са в един и същи ден. С други думи часовете по Музика в 1A,1Б,1В класове трябва да са в един ден, часовете по музика във 2A,2Б,2В класове трябва да са в един ден и т.н
Това може да стане като добавите няколко връзки в картата като тази връзка: максимални дни = 1, избрани класове 1A,1Б,1В и изберете 'приложи глобално':

„Приложи глобално“ се използва, защото искате софтуера да включи всички часове на избраните класове 1A,1Б,1В.
Тогава на ще е необходимо да добавите връзка в картата към 2A,2Б,2В и т.н. за всеки клас от випуска. Но, ако изберете „Приложи към избраните от випуска класове“, тогава ще е нужно само да въведете две връзки в картата и софтуерът ще раздели избраните карти на групи за всеки випуск и ще приложи ограничение за всяка група (випуск):

Преимущество на втория подход е, че трябва да въведете връзка в една карта вместо в 10 (една за всеки випуск). Ако имате специални изисквания, за които трябват връзки в 2-3 карти за всеки випуск, това може да бъде още по-полезно. Да не споменаваме за грешките при въвеждането на 30 връзки.
Забележка:
- ако изберете само няколко класа, софтуерът първо ще създаде група от карти и едва след това ще ги раздели по випуски. Ако пропуснете клас, неговите карти просто няма да бъдат засегнати от тази връзка.
- можете да въведете випуск в диалоговата кутия за клас:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 90457 times.1913 / 90457
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article