برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag aSc Substitutions - Specifying the substitutions

How to change the subject, classroom... if nobody is missing?
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

If there is no absent teacher or class and you need to edit a lesson, e.g. change a classroom, you can use menu Tools/Change or simply press CTRL + K:

A dialog appears where you can select the lesson you want to change:

The lesson will now appear among the regular substitutions, with yellow color:

Double click on it to change the room/teacher/subject.

See also:
How can I remove the substitution?


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 54921 بار مشاهده شده است.39518 / 54921
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی