برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag aSc Substitutions - Specifying the substitutions

How to split class into two or more groups?
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

Using the buttons CTRL + K a new dialog appears where you can split class into more groups.

The new lessons will now appear in the list of substitutions, double click on them to change teacher/room/subject.

See also:
How to change the subject, classroom... if nobody is missing?


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 62324 بار مشاهده شده است.44588 / 62324
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی