برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag aSc TimeTables Online - Main topics

How can I publish the timetable directly from Substitutions
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif

Sometimes you may find yourself in a situation that you have the timetable in substitutions, but you don't have this timetable published on the web page.

Then, when you publish the substitutions, the online webpage cannot show the changes from substutition in this timetable. It can only show the substitution information.

Its easy to fix this, just click on this button:

You will be able to save this timetable to online storage and immediatelly publish it.

Please see these articles:
How can I save my timetable to online storage
How can I publish the final timetable for students/parents


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 62200 بار مشاهده شده است.42232 / 62200
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی