TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

В ранните етапи от генерирането на разписанието е добре да се опитате да генерирате проект (чернова). Черновата е разписанието без никакви ограничения. Това е много полезно, защото няма никакъв смисъл да генерирате завършено разписание с всички въведени ограничения, ако при въвеждането на данните има някакъв основен проблем.

Можете или да премахнете ограниченията, или да използвате особеност, наречена Проект:

След като сте избрали генериране на Проект, можете да обозначите кои ограничения искате да изключите. Просто ги изберете, натиснате бутон Деактивирай или Aктивирай:

След това натиснете Генерирай и едно разписание ще бъде генерирано без ограниченията, които сте му наложили.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 92886 times.1838 / 92886
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article