TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Верификация - Проверка

Проверете само един клас/учители/ учебен предмет
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Ако искате да видите проблемите само на един клас или само на учители в текущото разписание, можете да кликнете с десен бутон на мишката върху реда с наименованието на класа/учителя и да изберете "Проверка".

Това ще покаже само проблеми, свързани с избрания обект.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 77852 times.1699 / 77852
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article