TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения – учебни предмети

Промяна на разпределението на картите по подразбиране на седмица по един предмет
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Като използвате връзки в картите, казвате на софуера точно колко дни и колко пъти на ден той може да поставя всеки учебен предмет.

Разпределяне на учебен предмет през седмицата
Въпреки, че гореописаното дава пълен контрол върху това как да се разпределят часовете през седмицата, понякога може да е напълно достатъчно само да се промени настройката по подразбиране за всеки учебен предмет.

В ограничениято по предмети можете да намерите плъзгача. Колкото по-надясно е плъзгача, толкова по-равномерно предметът е разпределен през седмицата.

Най-дясната позиция не само се опитва да постави картите всеки ден, но тя също проверява дали те не са в последователни дни (в случай, че имате 3 часа седмично, те не могат да са през първите 3 дни).

От друга страна: колкото по-наляво е този плъзгач, толкова по-малко равномерно предметът ще е разпределен през седмицата. “Например, най-лявата позиция – въобще не го интересува разпределянето. В случай, че имате 5 часа седмично, те всички могат да се озоват в понеделник.

Забележки:
- ако още от самото начало знаете, че ще искате двойни/ тройни часове, въведете ги:

Желая един учебен предмет да има единични и двойни часове! Например: 1+1+1+2
- в случай, че не е нужно даден предмет да е разпределен равномерно, преместете плъзгача наляво; това ще спомогне за по-лесно генериране.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 155309 times.2170 / 155309
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article