TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Можете да принтирате дежурства в разписанията на всеки учител или класна стая.
Как да принтирам дежурство в класна стая в разписанието на учител и класна стая?

Mожете също да прехвърлите дежурствата в Excel, ако ви трябва някакъв специален изглед. Използвайте меню – Фаил/ Експорт/ Експорт - наблюдение на класна стая.

Дежурствата се прехвърлят в шаблон в Еxcel template, който се намира в:
c: imetables emplateexcelexport
oom_supervisions_template.xml

Ако искате, можете да промените този шаблон и да го запазите под ново име room_supervisions.xml - without the "_template" в същата директория.
При следващо прехвърляне софтуерът ще използва вашия променен шаблон.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 84680 times.1666 / 84680
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article