TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - други

В 4A клас Биология трябва да е само в сряда (Биология не може да е в сряда)
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Ако искате определен час да бъде само в един ден, можете да изпозвате тази връзка в картата:

По принцип, тя казва, че искате 0 учебно време по Биология в 5A клас в маркираните дни. Така Биология в 5A клас може да бъде само в сряда.

Забележки:
- този подход е по-добър от заключването, защото съществуват 7 различни позиции. Биология може да приключи в петък
- може да създадете нов учебен предмет, наречен Биопетък и да настроите Неподходящо време, но този подход е по ясен.
- същата връзка в картата може да бъде използвана, за да се обозначи, че Биология не може да бъде в понеделник; просто изберете понеделник в седмичната таблица.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 49687 times.456 / 49687
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article