TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Работа със седмичното разписание

Как мога да филтрирам карти, които са показани в списъка на неразпределени карти.
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Може да кликнете с десния бутон на мишката в най-долната част с неразпределените карти.

След това изберете опция Филтриране.

Например:
Изберете всички двойни часове:

Изберете всички семинари, които имат най-малко 3 части:

Виж също:
Как мога да тествам само определени часове, например, всички двойни часове или всички часове по Руски език?


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 70285 times.1459 / 70285
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article