TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - Звънци/ Междучасия

Не принтирайте някои междучасия или учебни часове в някои класове (или учители или в обобщените седмични разписания)
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

За всеки учебен час можете да отбележите, че той няма да се принтира в някои класове. Ако, например, имате различни обедни почивки в 1, 2, 3 клас и в 4, 5, 6 клас, можете да направите следното:
1. Добавете две обедни почивки. След това за първата обедна почивка отбележете, че само тя ще бъде принтирана в 1,2,3 клас (чрез Звънци 1):

а за втората обедна почивка можете да отбележите, че тя ще бъде принтирана само в Звънци 2.

Вижте още:
Не принтирайте някои междучасия или учебни часове в някои класове (или учители или в обобщените седмични разписания)


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 53187 times.706 / 53187
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article