TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - Звънци/ Междучасия

Имаме различни по дължина междучасия в различни части на училището. Как да въведем това? (Решение 2)
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Като използвате менюто Училище и изберете бутон "Звънец/Преименувай часове" можете да създадете още звънци и да обозначите, че те са валидни за някои класове:

Използвайте следните стъпки:
1. Сменете времето на часовете за първата група класове. Това ще бъдат "Звънци 1". Времето за всеки час може да определите като кликнете върху бутон „Редактирай“ и настроите времето както искате.
Може да настроите времето за часовете за началните класове или за няколко класа или просто за повечето от класовете. Не мислете за останалите класове на тази стъпка.

2. Едва след като настроите "Звънци 1", маркирайте чек-бокса "За различните класове имаме различно време на звънеца" и от падащото меню, което ще се появи, изберете "Звънци 2". Кликнете на "Важи за" и изберете втората група класове, които ще имат звънци по различно време.

3. При така направената селекция на - "Звънци 2", просто променете времето за съответните различни часове. Изберете съответния час, кликнете на "Редактирай" и ги променете. Виждате отдолу настройките за "Звънци 1", така че трябва да настроите само там, където времето е различно.

Забележка: Често срещана грешка е в падащото меню "Печат с време на звънец" да се прави промяна като се избере "Звънец 2". Не правете тази промяна, и оставете настройката за "Всички класове". В противен случай времето на часа ще излиза само в разпечатките за класовете, за които са избрани "Звънци 2".

4. Ако имате нужда от повече варианти на звънци (Звънци 3, Звънци 4 ...), повторете стъпка 2 и стъпка 3 за други класове.

Забележка: Различните времена не оказват влияние върху създаването на седмичното разписание. Ако имате часове, които съвпадат, ще трябва да въведете ограничения за учителите.

Вижте съшо:
Teacher cannot teach 4th in Grade 5 and 5th lessons in Grade 6
Принтиране на различно време за звънци в различни части на училището/дни
Имаме различни по дължина междучасия в различни части на училището. Как да въведем това? (Решение 1)


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 99128 times.1898 / 99128
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article