TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Персонализиране на разпечатките

Принтиране на различно време за звънци в различни части на училището/дни
This article is available in: gb.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

По подразбиране софуерът принтира времето за звънците под номера на съответния учебен час.
В случай, че имате различни звънци в някои части на училището или в различни дни, тогава можете да принтирате времето за звънците директно на картите; цъкнете десен бутон на мишката върху тях в Преглед на предпечат и изберете, да принтирате звънците на картите:

Тогава, ако действителният учебен час има различно начало или край от стойностите в колонтитула, учебното време ще се принтира:

Това може да се случи в разписанието за класовете, когато има различни звънци в някои дни; в разписанието на учителите това може да се случи, когато учител преподава в част от училището с различно време за звънците.

Вижте също:
Не принтирайте някои междучасия или учебни часове в някои класове (или учители или в обобщените седмични разписания)
Имаме различни по дължина междучасия в различни части на училището. Как да въведем това? (Решение 2)
Принтирай различно време за звънци за учители


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 89454 times.1585 / 89454
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article