TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Семинари/курсове

Как мога да определям ученици за групите ръчно
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Професионалната (PRO) версия определя учениците в групи по време на генерирането. Тя може дори да промени групата за ученик, ако са налични повече групи (ако не заключите учениците в тази група, разбира се).
Обикновената версия само определя учениците преди генерирането. След това не може да променя групите.
И в двата случая може да искате само да определите учениците в групи без да ги генерирате, така че можете да видите картите, евентуално да си поиграете с тях, за да видите как те се държат заедно.
В този случай само натиснете този бутон:

Друг вариант:
Можете ръчно да определите всеки ученик към позволена група.
Изберете един или повече ученици, след това цъкнете с десен бутон на мишката върху колоната с учебния предмет, за който искате да поставите учениците, и след това изберете група:

Запомнете:
1. това разпределение може да не е оптимално. Например, ако имате два предмета, които всички ученици трябва да изберат. Софтуерът може да раздели пръвия предмет като Момчета/Момичета, а втория като По-големи/По-малки ученици. Тогава няма да е възможно да комбинирате тези два предмета. Това е нещо дребно, но нещата могат да станат по заплетени, ако вземете предвид Неподходящо време на учителите и т.н. PRO версията може да промени учениците по време на генерирането и така да намери по-добро решение като раздели учениците в същите групи за двата предмета.
2. 2. ако сте доволни от групите, можете да ги заключите.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 74175 times.1419 / 74175
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article