TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag aSc TimeTables - סמינרים

איך אני יכול לשבץ תלמידים לקבוצות באופן ידני
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

גירסת ה PRO משבצת את התלמידים לקבוצות במהלך הפעלת המחולל. היא אפילו יכולה לשנות את הקבוצות עבור התלמיד אם יותר קבוצות זמינות (אלא אם כן נעלת את התלמידים בקבוצת הקורס)

הגרסה הרגילה רק משבצת את התלמידים לפני שהמחולל מופעל ואז לא ניתן לשנות את הקבוצות.

בשני המקרים, תרצה רק לשבץ את התלמידים לקבוצות, ללא המחולל, כך שתוכל לראות את הכרטיסים, אולי לשחק בהם כדי לראות איך הם מתחברים ביחד.
במקרה זה, פשוט לחץ על כפתור זה:

אלטרנטיבי:
אתה יכול לשבץ באופן ידני כל תלמיד לקבוצה מורשית.
בחר תלמיד אחד או יותר, ולאחר מכן קליק ימני על העמודה עם הנושא שאתה רוצה לשבץ אליו את התלמידים ולאחר מכן בחר בקבוצה שלך:

רק זכור:
1. הפצה יכול להיות לא אופטימלית. לדוגמה, אם יש לך שני מקצועות שכל התלמידים חייבים לקחת. התוכנה עשויה לחלק הנושא הראשון בתור בנם/ בנות והשני כמו תלמידים בוגרים/צעירים. ואז לא תוכל לשלב בין שני הנושאים. זו בעיה פשוטה מאוד, דברים עשויים להיות מסובכים יותר אם תיקח בחשבון את חסימות המורים וכו'.גירסת Pro יכולה לשנות את התלמידים במהלך הפעלת המחולל ולכן הוא עשויה לגלות שמוטב לחלק את התלמידים לאותפ קבוצות עבור שני הנושאים.
2. אם אתה מרוצה עם הקבוצות, אתה יכול לנעול אותם


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 52578 times.2066 / 52578
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא