TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Принтиране

Как да принтирам постер за стена, например 3х2 документи
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Изберете този постер от списъка с налични доументи:

След това променете дължината и височината на колоната:
Променете височината на редовете или ширината на колоните (възможна опция във версия 2009)


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 52606 times.609 / 52606
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article