TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Семинари/курсове

Принтиране на индивидуалното разписание на учениците
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Можете на принтирате разписанието на всеки ученик; отворете Изгед преди принтиране/ print preview и изберете "Разписание за всеки ученик":

Сега софтуерът ще принтира само онези семинари/курсове, които даден ученик е избрал.
Ако също сте въвели и часове за групи, тогава софтуерът ще принтира всички групи, тъй като той не знае в коя група принадлежи този ученик. Тук можете да обозначите тук:

Забележка: това е необходимо само, ако създавате разписание, базирано на групи. Ако принтирате курсове/избор на ученици, очевично не ви трябва гореописаното (ако не сте смесили някоя група на база на часове).


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 75622 times.1655 / 75622
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article