TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения – Учебни срокове/седмици

Два учебни предмете трябва да бъдат по едно и също време и в двете седмици/ учебни срока
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Например, имате един двоен час по Алгебра през седмица А и един двоен час по Геометрия през седмица Б. Софтуерът може да ги постави в различни дни, което обикновено не е лошо.

Но, ако искате часовете да са по едно и също време през всяка седмица, защото учителите могат да разменят деца, тогава можете да създадете връзка в картата:

По принцип това ще гласи, че може да има максимум учебни часа за всички седмици. Ако часовете не са по едно и също време, за тях ще е необходимо повече време; така генериращото устройство ги поставя заедно.

Забележки:
- ако имате само един час на седмица, трябва да обозначите максимум 1 учебенчас за всяка седмица.

Вижте също:
Какаво означава "Приложи върху" при връзки в картата?


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 56878 times.746 / 56878
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article