TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - други

Какаво означава "Приложи върху" при връзки в картата?
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Когато определяте разширени връзки в картата, можете да обозначите опция „Приложи“ към кутията с комбинации.
Нека предположим, че обозначите условие максимум 1 Математика или Геометрия на ден.

Нека сега да видим какво ще означава всяка една опция „Приложи“:

Приложи глобално/към всички обекти
Може да има максимум 1 час Математика или Геометрия на ден за цялото училище. Ако учител Айнщайн има Математика в понеделник, никой друг учител не може да има Математика или Геометрия в понеделник.

Приложи върху учители
Всеки учител може да има максимум 1 учебен час по Математика или Геометрия на ден. Така, ако Айнщайн има Математика в понеделник, той не може да има Геометрия или друга Математика в понеделник. Но други учители могат, разбира се, само по 1 на учител.
Ако обозначите няколко учители във филтъра, само тези учители ще се вземат под внимание. Останаите учители не са засегнати.

Приложи върху класове
Подобно на учителите, всеки клас може да има по 1 час Математика или Геометрия на ден.

Приложи върху учебни предмети от избрани класове
Всеки клас може да има максимум 1 път Матаметика на ден и максимум 1 път Геометрия на ден. Така, ако 5A клас има Математика, той не може да има друга Математика същия ден, но може да има 1 път Геометрия.

Приложи върху класни стаи
Всяка класна стая ще получи максимум 1 път Математика или Геометрия на ден.

Приложи върху учениците
Всеки ученик ще получи максимум 1 час Математике или Геометрия на ден. Така класът може да има 5 часа по математика дневно, всеки един за различен ученик.
Това условие работи само, ако въведете учениците и курсовете; не работи при редовни групи.

Приложи върху випуск
Вижте: Приложете условията към целия випуск/всички класове във випуска

Забележки:
- на теория можете да направите всичко с „Приложи глобално“. Но ще трябва да създадете отделна връзка в картата за всеки учител. „Приложи върху учители“ позволява да създадете само една връзка в картата, която вътре в картата се подразделя и работи за всеки учител индивидуално.

Вижте също:
Какво означава времевата карта в разширена връзка в информационната карта?


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 63425 times.1163 / 63425
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article