TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - други

Какво означава времевата карта в разширена връзка в информационната карта?
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Нека да разгледаме тази връзка в картата:


Както е въведена, тя казва , че всеки учител може да има максимум един ден седмично с часове, поставени на 6-10 позиция. С други думи, това означава, че всеки учител ще преподава само един път в седмицата следобяд. Той/тя могат да имат всякакъв брой часове в учебно време 1-5; тази връзка в картата само взема предвид учебното време следобяд.
Ако въведете същото условие без да обозначите времевата карта, това би означавало, че всеки учител може да преподава само в един ден седмично.
Вижте също: Какаво означава "Приложи върху" при връзки в картата?


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 54543 times.679 / 54543
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article