TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Персонализиране на разпечатките

Принтиране на разписанието по седмици
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

По подразбиране софтуерът принтира двуседмично/ двусрочно разписание на един лист, с редове, разделени на седмици. Горната част от редицата показва Седмица А, долната част показва Седмица Б.

Настройка 1
Ако желаете да принтирате всяка седмица на отделен лист, отидете в „Промени структурата“ и добавете „Учебни седмици“ в колонтитула.

Софтуерът ще принтира един лист за всяка седмица.

Настройка 2
Ако промените структурата така:


Софтуерът ще принтира дните от седмица А и след това отдолу дните от седмица Б.

Настройка 3
Сходна настройка; седмиците са отгоре:This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 77340 times.1473 / 77340
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article