TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения – учебни предмети

Имам География два пъти седмично. Тя не трябва да е в последователни дни.
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Изберете География от списъка с учебни предмети и натиснете бутон "Ограничения".
След това променете разпределянето на картите по подразбиране през седмицата на "Идеално/ Без последователни дни":

После:
- ако имате този предмет 2 пъти през седмицата, той не може да е поставен в два последователни дни. Не може да е в понеделник/вторник, а в понеделник/сряда или понеделник/четвъртък..
- ако даден клас има този предмет 3 пъти седмично, той не се поставя в 3 последователни дни.
Не може да е в понеделни/ вторники/ сряда, а в понеделник/ вторник/ четвъртък или понеделник/ сряда–петък.
- ако клас има този предмет 4 или повече пъти седмично, тази настройка нямат ефект; тя е същата като идеалната. Няма да постави тези предмети в същите дни.
Вижте също:

Не желая география да се изучава в петък и след това в понеделник

Разпределяне на учебен предмет през седмицата

Промяна на разпределението на картите по подразбиране на седмица по един предмет


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 70279 times.1350 / 70279
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article