TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Сгради

Покажете седмичното разписание оцветено според сградите
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Можете да променяте всеки изглед, за да показвате различните цветове.
Например, тази снимка ще създаде нов изглед с учителите; оцветяването е според сгладите. Така може бързо да видите кога сградите на учителите се сменят, и др.

Вижте също: Бърза промяна на изгледа на екрана (доспътно във версия 2009)


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 53665 times.683 / 53665
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article