TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - дни/седмици

Как да променя седмицата за повече часове едновременно?
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

В случай, че все още не сте определили, дали разпределението ще бъде за две или повече седмици, трябва да го направите сега. Моля, прегледайте част:
Как мога да определя седмиците?

Сега изберете от менюто Задание/ Промени и обозначете часовете за учебните предмети, класовете и учителите, които желаете да промените. Накрая изберете седмица:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 67799 times.1317 / 67799
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article