TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag מערכת שעות מקוונת ASC ONLINE - נושאים עיקריים

כיצד אני יכול לייצא מערכת שעות ל- Excel או ל - HTML
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif

לפני שתנסה לייצא את מערכת השעות שלך, עליך לוודא שמערכת השעות הרצויה נשמרה בצורה מקוונת.
איך אני יכול לשמור את מערכת השעות שלי באופן מקוון ?

התחבר לאתר האינטרנט שלך עבור מערכת השעות המקוונת . ואז גש לקישור "התאמה אישית" ודף עם אזורים שונים יפתח.

גש לקישור "מערכת שעות" ואז יופיע חלון רשימת מערכות שעות. לחץ על שורה מסויימת בטבלה כדי לבחור את מערכת השעות שברצונך לייצא. ואז בחלקו העליון של החלון, בחר מהתפריט "מתקדם" ומבין האפשרויות הקיימות , בחר "יצוא".

פעולה זו תפתח חלון חדש, שבו יופיעו ההגדרות הייצוא של מערכת השעות.
עיצוב: אתם יכולים לבחור בין שתי אפשרויות (HTML או 2007-XLS )
מערכת ליצוא: בחר את האזור שברצונך לייצא.
הגדרות: אפשרויות הקשורות בתבנית של מערכת השעות, אתה יכול להתאים אותם לייצוא, אם תרצה בכך.

עכשיו אתם יכולים להוריד את מערכת השעות המיוצאת על ידי לחיצה על כפתור "הורד מערכת שעות".
הערה: לקבלת בפורמט XLS, כאשר פתיחתו ב-MS Excel, תופיע ההודעה "אתה מנסה לפתוח קובץ אחר ...", בפורמט בחר לפתוח (" כן ").

אזהרה: אתה צריך MS Excel 2007 ואילך לייצוא Excel. אם אתה משתמש בגירסה ישנה יותר של Excel, אתה עלול לקבל קובץ ריק במקום הנתונים האמיתיים.
אם אתה משתמש ב- OpenOffice, בחר את תבנית ה-HTML כדי להוריד מערכת שעות. אז אתה יכול לפתוח אותו בכתבן(עם הצבעים) או ב Calc (שחור לבן בלבד).


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 98035 times.3907 / 98035
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא