TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif

מודול התרגום שלך משמש לתרגם טקסטים מאנגלית לעברית או לשנות אותה על פי דרישות התרגום שלך.

גישה למודול התרגום :
כדי לעבוד עם מודול התרגום אתה חייב להיות מחובר כ administrator. ודא שהגדרת את השפה שברצונכם לערוך. ואז גש לתפריט התאם אישית ופתח התרגום שלך . (אם אין לך גישה למודול זה, אנא צור איתנו קשר).

עבודה עם מודול התרגום.

מצא טקסט:
בחלון שנפתח אתה יכול להציג טקסטים בודדים. ניתן להשתמש בלחצנים הבאים:
הצג את התרגום שלי - מציג רק את הטקסט שתירגמת באמצעות מודול זה.
הצג בשימוש לאחרונה - מרגע ההפעלה הראשונה של מודול זה, הוא יפקח על הטקסטים שאתה רואה. לדוגמה, אם אתה צריך לתרגם חלק כלשהו מאתר, סגור את מודול ובקר באתר. ואז פתח מחדש התרגום שלך וכפתור זה יציג בפניך את הטקסטים שראית לאחרונה.
הצג מחרוזות לא מתורגמות - מציגה את כל הטקסטים בשפה שלך, שלא תורגמו עדיין מאנגלית.
ניתן להשתמש בתיבת החיפוש. כדי לבצע חיפוש עליך להקליד לפחות 3 תווים של המילה הרצויה, מספר זיהוי או יותר ממילה אחת, והחיפוש יבוצע על הביטוי כולו . לאחר הזנת המילים הקש "Enter" או לחץ חיפוש.

התאמת הטקסט:
בחר שורה בטבלה לערוך. פעולה זו תפתח חלון חדש שבו אתה יכול לראות את הביטוי המקורי באנגלית, ואת הביטוי מתורגם לשפה הנוכחית (אשר עשוי להיות ריק) ותיבה להכנסת התרגום שלך. כדי למחוק את התרגום שלך השאר תיבה זו ריקה. לאחר לחיצה Ok ישמר התרגום שלך באופן אוטומטי והוא יופיע באתר שלך באופן מיידי.

לאחר התרגום:
אם אתה מרוצה מהתרגום, שלח לנו דוח על זה על ידי לחיצה שלח תרגום.


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 75483 times.3191 / 75483
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא