Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

flag aSc TimeTables Online - Main topics

=Denný plán - Reporty
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif

Tento modul slúži na prehľad vaších poznámok k hodinám, prehľad suplovaných hodín, prehľad vymeškaných hodín, dochádzku, atď. Tento modul sa taktiež používa na vytlačenie rôznych druhov iných modulov, po stlačení tlačidla vytlačiť v danom module.

Učiteľ modul spustí po prihlásení sa z vrchnej ponuky tlačidlom Reporty.
Administrátor nájde tlačidlo v "ovládacom paneli".
Otvorí sa nové okno, v ktorom sú rôzne nastavenia vo vrchnej lište.

Nastavenia:
Reporty - môžte si vybrať spomedzi denného plánu Vás, vašej triedy, suplovania, absencii, atď. Toto je základné nastavenie, od ktorého sa potom odvíjajú iné nastavenia.
Platnosť - vyberte obdobie, za ktoré si chcete zobraziť správu. Obdobie sa zobrazí pod tlačítkom. Ak chcete iné, ako sú predvolené obdobia, zvoľte možnosť "Vybraný dátum" alebo poslednú možnosť Dátumy a v lište sa objavia ďalšie tlačítka, ktorými nastavíte požadovaný termín.

Trieda, Predmet a Učiteľ slúžia na filtrovanie zobrazených informácii. Pre zobrazenie bez tohoto obmedzenia, zvoľte prvú možnosť (pomlčka).

Ak ste si už nastavili Reporty, pre zobrazenie záznamov stlačte tlačítko Obnoviť. Ak zmeníte niektorú položku nastavení, znova stlačte toto tlačítko.

Stĺpce, Filter - otvorí sa nové okno s nastaveniami stĺpcov.
To, či sa bude stĺpec zobrazovať, môžete označiť zaškrtávacím políčkom, zároveň sa zobrazí ďalšie nastavenie stĺpca, kde môžete vybrať, či sa budú zobrazovať celé názvy alebo skratky. Pri niektorých stĺpcoch môžete nastaviť filtrovanie, aby sa zobrazili len údaje, podľa vašej voľby.
Na spodku okna sa nachádza tlačidlo Štandardné, ktoré nastaví všetkým stĺpcom predvolené hodnoty aj šírky, prípadne niektoré stĺpce skryje.

Pre vytlačenie vytvoreného zoznamu použite tlačítko Vytlačiť.
Môžete použiť tiež Náhľad tlače. Prípadne si otočiť stranu na šírku.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 104415 krát.33347 / 104415
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok