TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни – Групи и сборни класове

Типична ситуация: Двама учители преподават два учебни предмета в един клас по едно и също време.
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Софтуерът позволява да създавате часове не само за цял клас, но и часове за всяка група от определен клас.

Например, може да кажете, че учител Шекспир преподава английски език на Група 1:

а учител Айнщайн преподава Математика на Група 2:

Тогава ще видите, че двата часа могат да бъдат поставени по едно и също време:

Виж също:
Делене на групи
и
Групите започват по едно и също време
и
Типична ситуация: Сборни групи по Физическо възпитание и спорт от момчета и момичета от два класа:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 117384 times.1727 / 117384
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article