برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Data input - Groups & Joins

Typical situation: Two teachers are teaching two subjects in one class at the same time
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

The software allows you to create lesson not just for Entire class, but you can create lesson for each group of certain class.

For example you can say teacher Shakespeare is teaching English Group 1:

and teacher Einstein is teaching Math Group 2:

Then in the software you will see both lessons can be placed at the same time:

See also:
Divisions
and
Groups have to start at the same time
and
Typical situation: Physical education joined boys and girls from two classes:


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 117392 بار مشاهده شده است.89139 / 117392
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی