TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - класни стаи

Два класа в една и съща класна стая по едно и също време (Решение 2)
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Ако дадена стая може да побере два класа по едно и също време, вие можете да въведете това като създадете две "стаи".

Например, ако един Физкултурен салон може да побере два класа, той може да представлява две класни стаи - Физкултурен салон А и Физкултурен салон Б.

Тогава вие въвеждате, че часът по Физическо възпитание и спорт може да се проведе във Физкултурен салон А ИЛИ Физкултурен салон Б:

Забележки:
- не можете да използвате истинския Физкултурен салон (защото тогава софтуерът може да постави един час в салона и друг във Физкултурен салон А и Физкултурен салон Б едновременно)
- Ако имате голям клас с много ученици, за които е необходим целият физкултурен салон, тогава вие трябва да въведете, че тези часове изискват две класни стаи – Физкултурен салон А и Физкултурен салон Б. Часът изисква повече класни стаи
Вижте още:

Два класа в една и съща класна стая по едно е също време (Решение 1)


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 84678 times.1896 / 84678
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article