Tvarkaraščių programa - pagalba internete
EduPage - Pagalba Internete

aSc Tvarkaraščiai

111 Bendra informacija
Pirmieji žingsniai
Kas naujo
112 Darbas su tvarkaraščiu
Vartotojo sąsajos langas
113 Tvarkaraščio išbandymas (duomenų tikrinimas)
Tvarkaraščio sudarymas
Tikrinimas
114 Spausdinimas
Spausdinamų tvarkaraščių išvaizdos nustatymai
Spausdinimo dizainai
121 Duomenų įvedimas
Duomenų įvedimas - disciplinos (dalykai)
Duomenų įvedimas - klasės
Duomenų įvedimas - mokytojai
Duomenų įvedimas - pamokos
Duomenų įvedimas - kabinetai
Duomenų įvedimas - grupės ir sujungtos klasės
Duomenų įvedimas - skambučiai ir pertraukos
Duomenų įvedimas - dienos ir savaitės
Duomenų įvedimas - pamokų tinklelis
122 Apribojimai mokytojams
Apribojimai disciplinoms (dalykams)
Apribojimai klasėms
Apribojimai - Kabinetai
Apribojimai - Semestrai/Savaitės
Apribojimai - kiti
123 Pastatai (vietos)
Seminarai
Kabinetų priežiūra (mokinių priežiūra pertraukų metu)
Eksportavimas / Publikavimas
Duomenų importas
Kita

aSc Pavadavimai

211 Bendra informacija
Pirmi žingsniai
Duomenų įvedimas
Vartotojo sąsaja
Nustatymai
Kas naujo
221 Pakeitimų nurodymas
Spausdinimas
Tvarkaraščio nustatymas
Kita

Region specific

311 Germany
Slovakia
Austria
Czech republic
Canada
Australia
India
United States
Russia

Tvarkaraščiai internete

411 Pagrindinės funkcijos
Kita
Elektroninis klasės dienynas

aSc Tvarkaraščiai

  Bendra informacija

  Pirmieji žingsniai

  Duomenų įvedimas

  Duomenų įvedimas - disciplinos (dalykai)

  Duomenų įvedimas - klasės

  Duomenų įvedimas - mokytojai

  Duomenų įvedimas - pamokos

  Duomenų įvedimas - kabinetai

  Duomenų įvedimas - grupės ir sujungtos klasės

  Duomenų įvedimas - skambučiai ir pertraukos

  Duomenų įvedimas - dienos ir savaitės

  Duomenų įvedimas - pamokų tinklelis

  Darbas su tvarkaraščiu

  Vartotojo sąsajos langas

  Apribojimai mokytojams

  Apribojimai disciplinoms (dalykams)

  Apribojimai klasėms

  Apribojimai - Kabinetai

  Apribojimai - Semestrai/Savaitės

  Apribojimai - kiti

  Pastatai (vietos)

  Seminarai

  Tvarkaraščio išbandymas (duomenų tikrinimas)

  Tvarkaraščio sudarymas

  Tikrinimas

  Spausdinimas

  Spausdinamų tvarkaraščių išvaizdos nustatymai

  Spausdinimo dizainai

  Kabinetų priežiūra (mokinių priežiūra pertraukų metu)

  Eksportavimas / Publikavimas

  Duomenų importas

  Kas naujo

  Kita

aSc Pavadavimai

  Bendra informacija

  Pirmi žingsniai

  Duomenų įvedimas

  Pakeitimų nurodymas

  Spausdinimas

  Vartotojo sąsaja

  Nustatymai

  Tvarkaraščio nustatymas

  Kita

  Kas naujo

Region specific

  Germany

  Slovakia

  Austria

  Czech republic

  Canada

  Australia

  India

  United States

  Russia

Tvarkaraščiai internete

  Pagrindinės funkcijos

  Kita

  Elektroninis klasės dienynas