Rozvrhy - Online návody
EduPage - Online Help
Video Help

aSc Rozvrhy

111 Všeobecné informácie
Prvé kroky
Čo je nové
112 Práca s rozvrhom
Užívateľské rozhranie
113 Testovanie rozvrhu
Generovanie rozvrhu
Kontrola
114 Tlač
Prispôsobenie tlačových výstupov
Dizajny tlačový zostáv
121 Zadávanie údajov
Predmety
Triedy
Učitelia
Hodiny
Učebne
Skupiny a Spojené triedy
Zvonenie/Prestávky
Dni/Týždne
Osnova hodín
122 Podmienky - Učitelia
Podmienky - Predmety
Podmienky - Triedy
Constraints - Classrooms
Constraints - Terms/Weeks
Podmienky
123 Budovy
Semináre
Dozor v miestnostiach (dozor počas prestávok)
Export/Publikovanie
Import
Iné

aSc Suplovanie

211 Všeobecne
Prvé kroky
Zadávanie údajov
Užívateľské rozhranie
Nastavenia
Čo je nové
221 Zadávanie suplovania
Tlač
Zadanie rozvrhu
Iné

Regionálne špecifiká

311 Germany
Slovakia
Austria
Česká republika
Canada
Australia
India
United States
Russia

aSc TimeTables Online

411 Main topics
Iné

aSc Rozvrhy

  Všeobecné informácie

  Prvé kroky

  Zadávanie údajov

  Predmety

  Triedy

  Učitelia

  Hodiny

  Učebne

  Skupiny a Spojené triedy

  Zvonenie/Prestávky

  Dni/Týždne

  Osnova hodín

  Práca s rozvrhom

  Užívateľské rozhranie

  Podmienky - Učitelia

  Podmienky - Predmety

  Podmienky - Triedy

  Constraints - Classrooms

  Constraints - Terms/Weeks

  Podmienky

  Budovy

  Semináre

  Testovanie rozvrhu

  Generovanie rozvrhu

  Kontrola

  Tlač

  Prispôsobenie tlačových výstupov

  Dizajny tlačový zostáv

  Dozor v miestnostiach (dozor počas prestávok)

  Export/Publikovanie

  Import

  Čo je nové

  Iné

aSc Suplovanie

  Všeobecne

  Prvé kroky

  Zadávanie údajov

  Zadávanie suplovania

  Tlač

  Užívateľské rozhranie

  Nastavenia

  Zadanie rozvrhu

  Iné

  Čo je nové

Regionálne špecifiká

  Germany

  Slovakia

  Austria

  Česká republika

  Canada

  Australia

  India

  United States

  Russia

aSc TimeTables Online

  Main topics

  Iné